Seznam virových, bakteriálních a houbových chorob

Virové, bakteriální a houbové choroby paprik
Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Seznam virových, bakteriálních a houbových chorob

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:04

Virus bronzovitosti rajčeteVirus bronzovitosti rajčete - Tomato spotted wilt virus (TSWV)

Hostitelské rostliny: Tento virus napadá vedle papriky více než 550 druhů rostlin z více než 70 čeledí na pěti kontinentech.

Význam: TSWV je jedním z ekonomicky nejvýznamnějších virů vzhledem k jeho širokému geografickému rozšíření, velkému počtu hostitelských rostlin a ničivému působení na napadených rostlinách.

V Evropě virus TSWV přenášený třásněnkou západní Francliniella occidentalis představuje největší problém na zahradních plodinách. Je schopen kompletně zničit vegetaci papriky, rajčete, chryzantémy, salátu a fazolu. V jižní Evropě infekce postihuje kultury pěstované v polních i skleníkových podmínkách, zatímco v zemích Evropy severní postihuje infekce převážně kultury pěstované ve skleníku.

Příznaky: Na listech mohou vznikat nekrotické kruhové skvrny a tlusté klikaté čáry v podobě geometrické kresby. Tyto čáry jsou světlé nebo žluté na zeleném podkladu listové čepele. Někdy se mohou objevit chlorotické nebo apikální nekrózy.
Chlorotické nebo nekrotické skvrny, kruhové vzory nebo mozaiky mohou vznikat na zralých plodech napadené rostliny. Někdy jsou tyto skvrny v podobě koncentrických kruhů a způsobují kroucení listů.

Charakter příznaků na paprice bývá různý a závisí na:

Kultivaru
Podmínkách prostředí: světelné podmínky, vlhkost teplota
Růstové fázi rostliny v době napadení virem
Izolátu viru

Přenos viru: Virus TSWV je přenosný převážně prostřednictvím vektorů. V laboratorních podmínkách je možno virus přenášet mechanicky prostřednictvím rostlinných šťáv infikované rostliny avšak v polních podmínkách k mechanickému přenosu viru nedochází.

Virus TSWV přenáší několik druhů hmyzu z řádu třásnokřídlí Thysanoptera. Na kulturních rostlinách pěstovaných v Evropě se jako přenašeč viru uplatňuje pouze třásněnku západní Francliniella occidentalis. Jedná se o přenos cirkulativní perzistentní s replikací viru v těle třásněnky. Larvy třásněnky získávají virus během sání z pletiva infikované rostliny. Virové částice přechází ze střeva do tělní dutiny hmyzu. Po čase se přesouvají do slinných žláz hmyzu, kde dochází k jejich replikaci. Při sání třásněnky na další rostlině dochází k přenosu viru TSWV a k infikování rostliny. V polních podmínkách je přenosová kapacita vyšší u dospělců třásněnek jelikož čas od příjmu viru po jeho přemístění do slinných žláz je obvykle vyšší než čas, který potřebuje larva k přeměně v nymfu. Virus není schopen přenosu ze samice na potomstvo.Dospělci, jež přijmou virus při sání z pletiva infikované rostliny, nejsou schopni jeho přenosu, jelikož je střední střevo dospělců pro virus neprostupné a virus se tak nedostane do slinných žláz.

Způsoby detekce viru TSWV v rostlině jsou:
 • mechanický přenos na vybranou indikátorovou rostlinu
 • elektronická mikroskopie
 • sérologický test ELISA
 • molekulární diagnostická metoda PCR
Ochrana:
 • Ochrana vegetace spočívá v zabránění vzniku a šíření infekce.
 • Fyzikální ochrana a chemická a biologická ochrana proti přenašečům.
 • Agrotechnická opatření zabraňující šíření a rozvoji choroby.
 • Používat viruprostou sadbu.
 • Likvidace infikovaných plevelů a infikovaných rostlin kulturní plodiny, jelikož ty jsou zdrojem pro šíření viru třásněnkami.
 • Používání sítí do větracích oken ve skleníku, jež zabrání průniku třásněnek.
 • Dokonalá likvidace rostlinných zbytků.
 • Používání modrých lepových desek za účelem monitoringu třásněnek ve skleníku.
zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Y virus bramboru

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:07

Y virus bramboruY virus bramboru - Potato virus Y (PVY)

Hostitelské rostliny: Hostitelský okruh PVY zahrnuje především rostliny z čeledi Solanaceae, ale mechanicky je schopen infikovat i rostliny i z jiných čeledí (Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Leguminosae a Compositae). Bylo popsáno více než sto druhů rostlin, jež jsou náchylné k infekci tímto virem.

Význam: Virus PVY patří mezi ekonomicky nejvýznamnější viry a v kulturních porostech papriky způsobuje výrazné výnosové ztráty.

Příznaky: Nejcharakterističtějšími příznaky napadení virem PVY jsou mozaiky, skvrnitost a kadeřavosti vrcholových listů a také tmavě zelené ohraničení listových žilek. Příznaky obvykle začínají zesvětlením žilek vrcholových listů a pokračují nekrózou listů. Postupně dochází k nekrózám stonku, k opadu listů, k nekrózám vrcholového pupenu a nakonec k uhynutí rostliny. Může dojít i k nekrózám květů. Nekrotické skvrny a mozaiky mohou vznikat i na plodech a může dojít i k jejich deformacím. Příznaky na plodech infikovaných rostlin se však často nemusí objevit a choroba se pak projevuje pouze zesvětlením žilek listů a jejich nekrózou.
Dalšími možnými příznaky jsou: krnění, mozaiky, deformace listů a plodů (plody mohou být zvrásněné s chlorotickými a nekrotickými skvrnami), menší velikost plodů nebo sterilita květů.

Přenos viru: PVY je schopno přenášet neperzistentním způsobem přinejmenším 25 druhů mšic. Nejvýznamnějším přenašečem tohoto viru je Myzus persicae, jež kolonizuje mimo jiné i rostliny papriky. Přenos závisí na pomocné složce v rostlinných šťávách, kterou je virový protein. Optimální doba sání pro příjem viru mšicí je 15-60 s. Přenos na druhou rostlinu není možný po více než hodině po přijetí viru mšicí. Byly však popsány případy, kdy virus přetrval v mšici déle než 24 hodin.Tento virus byl experimentálně přenesen infikovanou rostlinnou šťávou.

Identifikace a diagnostika viru: Virus je snadno detekován imunoenzymatickou metodou ELISA, jelikož je k imunogenní odpovědi dochází i při velmi nízké koncentrace viru.

Ochrana: Nepřímá ochrana spočívá v redukci přenosu a boji proti přenašečům. Tento způsob ochrany však není dostatečně účinný pro eliminaci viru. Mnohem účinnější ochranou je použití rezistentních odrůd.

zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Virus mozaiky okurky

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:10

Virus mozaiky okurkyVirus mozaiky okurky - Cucumber mosaic virus (CMV)

Hostitelské rostliny: CMV napadá přibližně 1900 rostlinných druhů ze 464 rodů a 100 čeledí.

Význam: Tento virus způsobuje významné škody v době kvetení a značně tak snižuje výnos. Význam viru závisí na geografické oblasti. CMV je rozšířen celosvětově, avšak největší škody způsobuje v teplých oblastech.

Příznaky: Na mladých listech se často objevují mozaikovité světle žluté skvrny, které se mohou vyvíjet v difúzní chlorotické léze a kadeření listové čepele. Na starších listech se objevují chlorotické a nekrotické skvrny kruhového i nepravidelného tvaru. Na plodech se infekce virem CMV projevuje jejich menší velikostí, vznikem tmavě zelených skvrn, nepravidelně zřaseným povrchem a vpadlými lézemi s nekrotizovaným středem. Charakter příznaků virové infekce na paprice významně závisí na věku rostliny v době napadení.

Typickými příznaky vznikající po napadení mladých rostlin jsou: mozaiky, tvorba mladých deformovaných listů a zpomalení růstu plodů. V některých případech může dojít i k totální ztrátě produkce. Množství různých příznaků vysvětluje velká genetická variabilita viru.

Přenos viru: CMV je přenášen neperzistentně více než 86 druhy mšic. Nejvýznamnějšími přenašeči jsou mšice broskvoňová Myzus persicae a mšice bavlníková Aphis gossypii. Efektivita přenosu závisí na druhu mšice a na druhu hostitelské rostliny. Přenašeč získává virus za 5 -10 sekund sání, jeho přenosová schopnost stoupá po dvou minutách a po dvou hodinách již není přenos možný. Není znám případ přenosu prostřednictvím semen papriky.

Identifikace a diagnostika: Identifikace viru CMV podle příznaků napadených rostlin je velmi obtížná. K rychlé diagnostice viru se používá imunodifuzních nebo ELISA testů z extraktu z nemocných rostlin. ELISA je schopna detekovat 10 ng viru.

Ochrana:
 • Snížení množství inokula
 • Ničení plevelných rostlin v sousedství kulturního porostu.
 • Ničení napadených kulturních rostlin pro zabránění přenosu viru na rostliny zdravé.
 • Boj proti přenašečům
 • Ochrana sadby pomocí sítí, jež zabraňují průniku mšic k sazenicím (zabránění vzniku časné infekce).
 • Použití lepových desek pro zjišťování výskytu přenašeče.
 • Chemická, biologická a integrovaná ochrana proti přenašečům viru.
zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Virus vadnutí bobu

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:12

Virus vadnutí bobuVirus vadnutí bobu - Broad bean wilt fabavirus (BBWV)

Hostitelské rostliny: Virus je rozšířen celosvětově a byl popsán na 324 rostlinných druzích. Je schopen infikovat široký okruh kulturních rostlin.

Význam: Nejedná se o příliš významnou virovou chorobu kulturních porostů papriky. Obvykle se objevuje ve směsné infekci s virem CMV, a proto obtížné stanovit škody způsobené pouze BBWV.

Příznaky: Na mladých listech vznikají tmavě zelené mozaikovité skvrny. Na mladých plodech vznikají žluté skvrny, nepravidelná kresba nebo chlorotické koncentrické skvrny kruhového tvaru. Na zralých plodech bývají charakteristické nepravidelné skvrny žluté nebo červené barvy. Infekce rostlin BBWV nemá žádný významný negativní vliv na jejich vývoj. Listové příznaky jsou méně významné v teplejších oblastech.

Přenos viru: Virus BBWV je přenosný neperzistentně 21 druhy mšic. Nejvýznamnějším přenašečem je mšice broskvoňová Myzus persicae. Experimentálně je možný též mechanický přenos viru.

Identifikace a diagnostika viru: Virus BBWV je identifikován pomocí mechanické inokulace fazolu šťávou z rostliny podezřelé z infekce tímto virem. Charakteristickým příznakem na fazolu je zjasnění listových žilek doprovázené nekrózou vrcholových listů. Na merlících se virus projevuje chlorotickými lézemi doprovázenými systemickou skvrnitostí a nekrózou vrcholových listů.
Virus je možno detekovat pomocí sérologických metod a elektronové mikroskopie. V buňkách napadených rostlin byly popsány cytoplazmatické inkluze virových částic.

Ochrana:
 • Snížení množství inokula
 • Ničení plevelných rostlin v sousedství kulturního porostu.
 • Ničení napadených kulturních rostlin pro zabránění přenosu viru na rostliny zdravé.
 • Boj proti přenašečů
 • Ochrana sadby pomocí sítí jež zabraňují průniku mšic k sazenicím (zabránění vzniku časné infekce)
 • Použití lepových desek pro zjišťování výskytu přenašeče.
 • Chemická, biologická a integrovaná ochrana proti přenašečům viru.
 • Proti viru BBWV není známý vznik genetické rezistence.
zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Virus mozaiky vojtěšky

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:14

Virus mozaiky vojtěškyVirus mozaiky vojtěšky - Alfalfa mosaic virus (AMV)

Hostitelské rostliny: AMV napadá široký okruh rostlinných druhů. Je schopen infikovat až 600 druhů kulturních rostlin a plevelů. Obvykle napadá byliny, ale v některých případech může napadat i dřeviny.

Význam: Virus je rozšířen celosvětově. Obvykle se nejedná o ekonomicky příliš významný virus, nicméně v některých oblastech může způsobit velké výnosové ztráty.

Příznaky: Na mladých listech vznikají světle žluté mozaiky a růstové deformace. Tyto příznaky jsou podobné s příznaky dalších virů. Na starších vyvinutých listech vznikají pak příznaky pro tento virus charakteristické. Tyto příznaky mají podobu bílých skvrn uvnitř mozaiky na listu. V letním období jsou tyto příznaky méně významné.
Plody mohou být deformované, menší velikosti a nekrotizované. Tyto příznaky vznikají obzvláště na starších plodech).

Přenos viru: AMV je přenosný neperzistentně 22 druhy mšic, např. mšicí broskvoňovou Myzus persicae a kyjatkou zemákovou Aulacorthum solani.
Tento virus byl experimentálně přenesen infikovanou rostlinnou šťávou.

Identifikace a diagnostika viru: Tento virus je možno identifikovat pomocí mechanického infikování alternativních hostitelských indikátorových rostlin: Chenopodium amaranticolor, C. quinoa, Nicotiana tabacum and Phaseolus vulgaris, Ocinum basilicum, Pisum sativum a Vigna ungiculata.
Virus AMV je detekovatelný sérologickými metodami a pomocí elektronové mikroskopie.

Ochrana:
 • Snížení množství inokula
 • Ničení plevelných rostlin v sousedství kulturního porostu.
 • Ničení napadených kulturních rostlin pro zabránění přenosu viru na rostliny zdravé
 • Boj proti přenašečům
 • Ochrana sadby pomocí sítí jež zabraňují průniku mšic k sazenicím (zabránění vzniku časné infekce).
 • Použití lepových desek pro zjišťování výskytu přenašeče.
 • Chemická, biologická a integrovaná ochrana proti přenašečům viru.
 • Produkce viruprostých sazenic
zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Virus mozaiky tabáku

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:17

Virus mozaiky tabákuVirus mozaiky tabáku - Tobacco mosaic virus (TMV)

Hostitelské rostliny:

TMV může být přenášen na velký počet rostlinných druhů. Napadá hlavně kulturní a plané rostliny z čeledi lilkovitých Solanaceae včetně tabáku, rajčete a papriky.

Význam:

Infekce virem TMV způsobuje významné výnosové ztráty a snížení kvality produkce.

Příznaky:

Na mladých listech vznikají žluté nebo světle zelené skvrny. Pří vývoji listů dochází k jejich mírnému kadeření, vzniku nepravidelných tvarů a konečné menší velikosti. Silná infekce vyvolává zakrslost rostliny.
Na plodech napadených rostlin vznikají žluté skvrny, plody jsou malé, znetvořené a obvykle též zvrásněné.

Přenos viru:

TMV je jedním z nejinfekčnějších virů. Přenáší a rozšiřuje se:
 • Při kontaktu mezi rostlinami
 • Při kontaktu rostliny s pěstitelem (ruce, oblečení atd.)
 • Při kontaktu rostlin a půdou s infikovanými rostlinnými zbytky.
Identifikace a diagnostika viru:

Identifikace pouze podle příznaků není příliš spolehlivá. K identifikaci se využívají indikátorové rostliny s hypersenzitivním N genem (Datura stramonium, Nicotiana glutinosa and N. tabacum). V současnosti jsou nejrychlejšími, nejcitlivějšími a nespecifičtějšími metodami používanými pro diagnostiku viru TMV metody mikroskopické a sérologické. Mikroskopicky je virus snadno detekovatelný kvůli vysoké koncentraci virových částic v rostlinných šťávách. Nejlepší diagnostickou metodou je sérologická metoda ELISA).

Ochrana:
 • Ochrana spočívá v preventivním zabráněním přenosu a snížení množství inokula.
 • Použití desinfikovaného osiva.
 • Desinfekce půdy.
 • Eliminace přenosu prostřednictvím kontaktu pěstitele s infikovanou rostlinou.
 • Dodržení hygieny při práci v porostu.
 • Likvidace infikovaných rostlin.
 • Použití rezistentních odrůd.
zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Virus mozaiky rajčete

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:18

Virus mozaiky rajčeteVirus mozaiky rajčete - Tomato mosaic virus (ToMV)

Hostitelské rostliny: ToMV má široký hostitelský okruh podobný jako TMV.

Příznaky: Příznaky infekce ToMV jsou podobné jako příznaky infekce TMV, ale jsou mnohem intenzivnější. Na stoncích a větvích jsou šedohnědé pruhy, listy nekrotizují a opadávají.

Přenos viru: Virus se přenáší mechanicky při kontaktu mezi zdravou a infikovanou rostlinou nebo kontaminovaným předmětem stejně jako v případě TMV.
U některých rostlin z čeledi lilkovitých se virus ToMV přenáší semeny, ale ne v případě papriky. Virus přežívá v rostlinných zbytcích a na kontaminovaných předmětech.

Identifikace a diagnostika viru: Virus ToMV je snadno odlišitelný od TMV. Mezi viry ToMV a TMV jsou sérologické a morfologické odlišnosti.

Ochrana:
 • Ochrana spočívá v preventivním zabráněním přenosu a snížení množství inokula.
 • Použití desinfikovaného osiva.
 • Desinfekce půdy.
 • Eliminace přenosu prostřednictvím kontaktu pěstitele s infikovanou rostlinou..
 • Dodržení hygieny při práci v porostu.
 • Likvidace infikovaných rostlin.
 • Použití rezistentních odrůd.
zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;

Uživatelský avatar
Seminka-chilli.cz
Mr. Chilli Approved
Příspěvky: 1200
Registrován: 26 úno 2010 15:42
Reputace: 40
Obrázky: 0
Bydliště: Krakonošovo
Kontaktovat uživatele:

Virus mírné strakatosti papriky

Příspěvekod Seminka-chilli.cz » 06 srp 2011 09:20

Virus mírné strakatosti paprikyVirus mírné strakatosti papriky - Pepper Mild Mottle Virus (PMMV)

Hostitelské rostliny: Virus PMMV pravděpodobně napadá stejné druhy rostlin jako TMV.

Význam: Virus PMMV způsobuje různé škody a mohou byt napadeny všechny rostliny v kultuře. Drasticky snižuje množství prodejných plodů a jedná se tedy o virus s velkým ekonomickým významem.

Příznaky: Virus se projevuje světle či tmavě zelenými mozaikami na mladých listech dále vznikem hrbolků na listech a deformacemi listů a menším vzrůstem rostlin. Plody jsou menší, se skvrnami, hrbolky a nekrózami.

Přenos viru: Přenos PMMV se uskutečňuje kontaktem podobně jako viry TMV a ToMV, je však přenosný také osivem papriky. Tento způsob přenosu vyvolává časnou infekci od výsadby buď přímo u každé rostliny nebo nepřímo kontaktem mezi infikovanými a zdravými rostlinami během výsadby.

Identifikace a diagnostika viru: Mikroskopicky je možno identifikovat TMV skupinu (do které patří i PMMV), ale nikoliv jednotlivé druhy virů, které do této skupiny patří, kvůli velké podobnosti jejich virionů. Tyto viry jsou snadno identifikovatelné sérologickými metodami.

Ochrana:
 • Ochrana spočívá v preventivním zabráněním přenosu a snížení množství inokula.
 • Použití desinfikovaného osiva.
 • Desinfekce půdy.
 • Eliminace přenosu prostřednictvím kontaktu pěstitele s infikovanou rostlinou..
 • Dodržení hygieny při práci v porostu.
 • Likvidace infikovaných rostlin.
 • Použití zdravého osiva, čehož
  dosáhneme ponořením semen do desinfekčního roztoku.
 • Použití rezistentních odrůd.
zdroj: http://www.plantprotection.hu" onclick="window.open(this.href);return false;


Zpět na „Virové, bakteriální a houbové choroby paprik“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti